Podczas zajęć indywidualnego nauczania z uczniem z autyzmem wykonaliśmy Jesienne Dobble. Zadaniem Macieja było utworzenie (przy pomocy nauczyciela) w generatorze „Dobble”, kart o tematyce jesiennej. Z dostępnych w Internecie obrazków uczeń wybrał najciekawsze elementy jesiennego krajobrazu, które umieściliśmy wspólnie w generatorze tworząc swoje własne karty składające się z 3 elementów. Uczeń z zainteresowaniem i zaangażowaniem ćwiczył swoją spostrzegawczość, pamięć wzrokową podczas gry online w generatorze „Dobble” kartami swojego pomysłu pt.„Jesienne klimaty”. Podczas kolejnych zajęć zadaniem Macieja było wydrukowanie utworzonych kart oraz zalaminowanie ich, a także wycięcie. Wszystkie czynności miały za zadanie doskonalić umiejętności ucznia w zakresie sprawności manualnej, koncentracji uwagi , zdolności rozumienia poleceń. Technologia informacyjno-komunikacyjna w przypadku tych zajęć nie tylko uatrakcyjniła proces edukacyjno-terapeutyczny, ale przede wszystkim zaktywizowała ucznia. Zajęcia w ramach dnia z technologią przeprowadziła pedagog szkolny: Joanna Pytlak

Tutaj możesz pobrać Jesienne dobble

Galeria

 
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016