W pracy logopedy z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w klasach szkoły podstawowej, często korzystamy z gier, zabaw i ćwiczeń logopedycznych dla dzieci online na platformie MiMowa Portal ten zawiera mnóstwo ciekawych ćwiczeń dla dzieci z wadami wymowy takimi jak : seplenienie, reranie, kappacyzm, gammacyzm,. Podczas Dnia z technologią korzystaliśmy z ćwiczeń do usprawniania narządów mowy (z użyciem kamerki internetowej), ćwiczeń wspierających mowę. Ciekawa grafika, różnorodność ćwiczeń, bogaty ich wybór i możliwość zastosowania na zajęciach komputera jako narzędzia pracy, wpływa na atrakcyjność zajęć, łatwość przyswajania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Uczniowie uwielbiają taką formę ćwiczeń i chętniej współpracują na zajęciach, jeśli wykorzystujemy nowoczesne technologie. Zajęcia przeprowadziła logopeda: Natalia Jaworowicz

Galeria

 
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016