LearningApps jest to narzędzie, które wspiera proces uczenia się i nauczania za pomocą różnorodnych interaktywnych ćwiczeń, które usprawniać u doskonalić mogą różne funkcje ucznia. Za pomocą stworzonych testów, krzyżówek, wykreślanek, quizów, zadań polegających na dopasowywaniu par, uczniowie utrwalać mogą zdobytą wiedzę, ale także nabywać nową. Młodzież klasy przysposabiającej do pracy, uwielbia pracować na tej platformie, gdyż daje im ona możliwość tworzenia dla innych. Stąd uczestnicząc w dniu z technologią stworzyli interaktywne ćwiczenia związane z jesienią dla swoich młodszych kolegów. Poprawność ich działania sprawdzili wykorzystując tablicę interaktywną. Lekcja prowadzona pod kierunkiem wychowawczyni Zyty Czechowskiej.


Galeria

 
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku 2016